Eesti keel  |  Русский
AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk tegeleb Enefit Energiatootmise Balti Elektrijaamas toodetud soojusenergia ostu, jaotamise ja müügiga Narva linnas. Ettevõte haldab Narvas paiknevat soojusvõrku kui tervikut, juhib soojusvõrgu renoveerimisprojekte ning teeb vajalikke investeeringuid soojusvõrgu töökindluse tagamiseks.

Narva Soojusvõrk tegutseb selle nimel, et tagada kindel soojusvarustus Narva linnas ja tõsta klienditeeninduse taset. Ettevõte varustab soojusega ligi 60 000 elanikuga piirkonda. Meie tarbijate koguvõimsus on 333 MW, köetavate objektide arv on kokku 692.

Narva Soojusvõrk haldab ligikaudu 77 km Narvas paiknevaid soojustrasse, millest 39 km ehk 50 % on ta juba renoveerinud.

Tänu järjepidevatele investeeringutele ja regulaarselt läbi viidud hooldus- ja renoveerimistöödele on oluliselt langenud soojuskaod ja suurenenud soojusvõrgu töökindlus. Soojuskadude vähenemisega langeb tarbitava soojuse kogus, mis tähendab ka kütuse ratsionaalsemat kasutamist. Lisaks sellele tagavad minimaalsed kaod soojuse soodsamat hinda lõpptarbijatele - Narva Soojusvõrk müüb soojusenergiat lõpptarbijale Eesti minimaalse hinnaga 35,33 €/MWh.

AS Narva Soojusvõrk
Oru tn 2, 20203 Narva
Registrikood 10549419
Tel: 588 44 585
E-post: narvasoojus@energia.ee
Nõukogu
Mart Proos (nõukogu esimees), Raine Pajo,
Andri Avila

Juhatus
Pavel Rušeljuk, juhatuse esimees
Gennadi Ossiptsov, juhatuse liige

Kliendiosakond

Mob. 55 44 020
Küsimustega lepingu kohta palume pöörduda kliendiosakonna poole.

Dispetšeriteenistus
Mob: 5635 1031

Olulised kontaktid

Diana Demenok
Juhatuse esimehe assistent
Tel: 588 44 585
E-post: diana.demenok@energia.ee

Jelena Derbneva
Energia tootmise kommunikatsioonijuht
Mob: 5561 1022
E-post: jelena.derbneva@energia.ee

Hanked »
Kliendiandmete töötlemine »
Energiatootmise ajalugu »