Eesti keel  |  Русский
AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk tegeleb Enefit Energiatootmise Balti Elektrijaamas toodetud soojusenergia ostu, jaotamise ja müügiga Narva linnas. Ettevõte haldab Narvas paiknevat soojusvõrku kui tervikut, juhib soojusvõrgu renoveerimisprojekte ning teeb vajalikke investeeringuid soojusvõrgu töökindluse tagamiseks.

Narva Soojusvõrk tegutseb selle nimel, et tagada kindel soojusvarustus Narva linnas ja tõsta klienditeeninduse taset. Ettevõte varustab soojusega ligi 60 000 elanikuga piirkonda. Meie tarbijate koguvõimsus on 333 MW, köetavate objektide arv on kokku 692.

Narva Soojusvõrk haldab ligikaudu 77 km Narvas paiknevaid soojustrasse, millest 39 km ehk 50 % on ta juba renoveerinud.

Tänu järjepidevatele investeeringutele ja regulaarselt läbi viidud hooldus- ja renoveerimistöödele on oluliselt langenud soojuskaod ja suurenenud soojusvõrgu töökindlus. Soojuskadude vähenemisega langeb tarbitava soojuse kogus, mis tähendab ka kütuse ratsionaalsemat kasutamist. Lisaks sellele tagavad minimaalsed kaod soojuse soodsamat hinda lõpptarbijatele - Narva Soojusvõrk müüb soojusenergiat lõpptarbijale Eesti minimaalse hinnaga 39,83 €/MWh.

Lugupeetud Narva Soojusvõrgu kliendid

Seoses soojusvõrgu plaanilise hooldusega peatub alates 00.00 17. juulist kuni 8.00 21. juulini Narva linna tarbijate sooja veega varustamine.

Sooja vee tarbijate remondijärgne süsteemiga ühendamine toimub reedel, 21. juulil alates 8.00

Tehniline teave:

Temperatuuri järk-järguline langetamine algab esmaspäeval, 17. juulil alates 000. Palume sulgeda soojussõlmede sisendsiibrid ja avada olevad drenaažitorud või õhutusventiilid 17. juulil kuni 1200 ja jätta avatuks kogu remondi ajaks kuni 21. juulini.

Sooja veega varustamise pikem seiskamine:

Varem pikemast katkestusest eraldi teate saanud kliendid katkestatakse selle teate kohaselt, kuna nendel aadressidel toimub soojatrassi lõikude täielik väljavahetamine

Vabandame ebamugavuste pärast!

AS Narva Soojusvõrk
Oru tn 2, 20203 Narva
Registrikood 10549419
Tel: 588 44 585
E-post: [email protected]
Nõukogu
Mihkel Härm (nõukogu esimees), Rasmus Armas,
Kristi Ojakäär

Juhatus
Pavel Rušeljuk, juhatuse esimees
Gennadi Ossiptsov, juhatuse liige

Kliendiosakond

Mob. 55 44 020
Küsimustega lepingu kohta palume pöörduda kliendiosakonna poole.

Dispetšeriteenistus
Mob: 5635 1031

Olulised kontaktid

Üldtelefon: 588 44 585
E-post: [email protected]

Dokumendid:
Tehniliste tingimuste avaldus »
Hanked »
Kliendiandmete töötlemine »
Energiatootmise ajalugu »