Eesti keel  |  Русский
AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk

AS Narva Soojusvõrk tegeleb Enefit Energiatootmise Balti Elektrijaamas toodetud soojusenergia ostu, jaotamise ja müügiga Narva linnas. Ettevõte haldab Narvas paiknevat soojusvõrku kui tervikut, juhib soojusvõrgu renoveerimisprojekte ning teeb vajalikke investeeringuid soojusvõrgu töökindluse tagamiseks.

AS Narva Soojusvõrk tegutseb selle nimel, et tagada kindel soojusvarustus Narva linnas ja tõsta klienditeeninduse taset.

Narva Soojusvõrk haldab ligikaudu 76 km soojustrasse, millest 30 km ehk 40% on ta juba renoveerinud. Soojustrasside isoleerimine vähendab soojusvõrkude kadusid.

Ettevõte varustab soojusega üle 60 000 elanikuga piirkonda. Tarbijate koguvõimsus on 330 MW, köetavate objektide arv on 692. Kõik meie kliendid on varustatud mõõteseadmetega.

Soojusvõrkude plaaniline remont

Seoses vajadusega viia läbi soojusvõrkude plaaniline remont katkestatakse ajavahemikus 3.-9. juuli (kaasa arvatud) soojusenergia tarne Narva linna tarbijatele.

Soojusenergia katkestatakse esmaspäeval, 3. juulil algusega kell 20.00. Palume hiljemalt 4. juulil kell 12.00 sulgeda kogu remondiajaks soojussõlme sisendsiibrid ja avada drenaažid või õhutid ning jätta need avatuks remondi lõpuni kuni 9. juulini k.a. Soojusenergia tarned taastatakse 10. juuli hommikul alatest kella kaheksast kõigile Narva Soojusvõrgu klientidele, kellel ei ole võlgnevusi.

Soojustrassi lõikudel, kus teostatakse soojustrasside renoveerimistöid, katkestatakse soojustarne kuni 16.07.2017. Antud informatsioon puudutab Kerese tn. 24, Võidu tn. 16, Rahu tn. 22 majade elanikke.

Remonditööde käigus viiakse läbi soojusvõrkude hooldustööd tagamaks tulevikus katkestamata soojusenergia tarnet kõigile tarbijatele.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

AS Narva Soojusvõrgu soojuse müügihind

Alates 1. novembrist 2016. a on ettevõtte AS Narva Soojusvõrk soojuse müügihind lõpptarbijatele 35,62 eurot/MWh (ilma käibemaksuta), mis tähendab soojuse müügihinna alandamist Narva kaugküttepiirkonnas ligi 4,4%.

Soojuse hinna alandamine lõpptarbijale on tingitud mitme teguri koosmõjust nagu põlevkivitööstuse muudetud maksustamise süsteemi rakendumine, CO2 kvoodi madalam hind ja maagaasi oodatust väiksem sisseostuhind.

AS Narva Soojusvõrk
Oru tn 2, 20203 Narva
Registrikood 10549419
Tel: 359 1250
Faks: 356 0672
E-post: narvasoojus@energia.ee
Nõukogu
Tõnu Aas (nõukogu esimees), Andres Vainola,
Innar Kaasik

Juhatus
Pavel Rušeljuk, juhatuse esimees
Aleksandr Margassov, juhatuse liige

Kliendiosakond

Tel: 716 6280
Tel: 359 1654
Küsimustega lepingu kohta palume pöörduda kliendiosakonna poole.

Dispetšeriteenistus
Tel: 359 1256, 716 6400
Mob: 5635 1031

Olulised kontaktid

Diana Demenok
Sekretär-personalispetsialist
Tel: 359 1250
E-post: diana.demenok@energia.ee

Jelena Derbneva
Energia tootmise kommunikatsioonijuht
Mob: +372 5561 1022
E-post: jelena.derbneva@energia.ee

Hanked »
Kliendiandmete töötlemine »
Energiatootmise ajalugu »